کانال تلگرام دستاوردهای دانشگاه اسلام
۱۰۳ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام دستاوردهای دانشگاه اسلام

میراث و دستاوردهای زرین علمی مسلمانان بازخوانی نام آوران و شخصیت های برجسته مسلمان تاثیر اندیشمندان و مفکران مسلمان بر تمدن غرب نوآوری، ابتکار و ابداعات مسلمانان به استشهاد تاریخ انتقاد، پیشنهاد، ارائه مطالب و ارتباط با ادمین@ferdos29بالا