کانال تلگرام ر ه‍ ‍ آو ر د د ا ن‍ ‍ش‍ ‍گ‍ ‍ا ه‍ ‍ ا س‍ ‍ل‍ ‍ا م‍ ‍
۱۵۹ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام ر ه‍ ‍ آو ر د د ا ن‍ ‍ش‍ ‍گ‍ ‍ا ه‍ ‍ ا س‍ ‍ل‍ ‍ا م‍ ‍

میراث و دستاوردهای زرین علمی مسلمانان بازخوانی نام آوران و شخصیت های برجسته مسلمان تاثیر اندیشمندان و مفکران مسلمان بر تمدن غرب نوآوری، ابتکار و ابداعات مسلمانان به استشهاد تاریخ انتقاد، پیشنهاد، ارائه مطالب و ارتباط با ادمین@ferdos299


بالا