کانال های تبادلی

@eftekharatislam1
کانال تلگرام ر ه‍ ‍ آو ر د د ا ن‍ ‍ش‍ ‍گ‍ ‍ا ه‍ ‍ ا س‍ ‍ل‍ ‍ا م‍ ‍
۱۵۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ر ه‍ ‍ آو ر د د ا ن‍ ‍ش‍ ‍گ‍ ‍ا ه‍ ‍ ا س‍ ‍ل‍ ‍ا م‍ ‍

میراث و دستاوردهای زرین علمی مسلمانان بازخوانی نام آوران و شخصیت های برجسته مسلمان تاثیر اندیشمندان و مفکران مسلمان بر تمدن غرب نوآوری، ابتکار و ابداعات مسلمانان به استشهاد تاریخ انتقاد، پیشنهاد، ارائه مطالب و ارتباط با ادمین@ferdos299

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!