کانال تلگرام 8 BILLIARD
۲۳۵ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام 8 BILLIARD

‌‌‌‌باشگاه بیلیارد ایت Eightایت بالاسنوکرپیگ پنگفوتبال دستیآدرس: اشنویه, فلکه بیمارستان, سالن اله وردی زاده سابقجهت رزرو میز و یا سانس اختصاصی با شماره تلفن 09374377709 تماس بگیرید.ارتباط با مدیریت:@EighthKingبالا