کانال های تبادلی

@eiimmii
کانال تلگرام سازمان مدیریت صنعتی
۲۶۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام سازمان مدیریت صنعتی

پیشرو در ارائه خدمات مدیریت آموزش پژوهش مشاورهتماس با ادمین: @CER_eimi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!