کانال های تبادلی

@elmira_nasiri
کانال تلگرام شاعرانه
۱۴۹ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام شاعرانه

شاعرانه های المیرا نصیریارتباط با شاعر @click_pooniz

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!