کانال های تبادلی

@ema_ahoora
کانال تلگرام فلسفه در قالب شعر
۱K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
۱۴ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام فلسفه در قالب شعر

چیستی!؟ فرضیه پردازی با شعر،بررسیِ فلسفه فیلسوفان کهن ومعاصر و کتابهای شاخه فلسفه.من چیستم!؟مغزی بی جمجمه!؟ا

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!