کانال های تبادلی

@emamemehr
کانال تلگرام امام مهر️
۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
۴۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام امام مهر️

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل می گویمت دعا و ثنا می فرستمت....این کانال جهت پیوند با مهربان ترین انسان روی زمین راه اندازی شده است.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!