کانال تلگرام امدادونجات
۵.۳K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام امدادونجات

آموزش کمکهای اولیه، بهداشت وایمنی.ضمنا این کانال دارای تاییدیه از وزارت فرهنگ وارشاداسلامی با مشخصات زیر می باشدhttp://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-2184-61-3-1بالا