کانال تلگرام ام و ما
۴۷۹ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام ام و ما

انجمن متفکران و محققان آزاد (اِم و ما) مجموعه ای است گسترده به ریاست استاد ایلیا «میم». شعار اصلی «ام و ما»؛ شعور محوری و شعور مَبنایی است.www.Prothinka.orghttp://instagram.com/emomaa


بالا