کانال تلگرام ریاضیات مهندس فضائلی
۱.۵K نفر
۲۰ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام ریاضیات مهندس فضائلی

مهندس علیرضافضائلی کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف @sanjeshریاضیات تجربیریاضی2 وحسابان وحساب رشته ریاضیریاضی انسانی


بالا