کانال های تبادلی

@engineerfazaeli
کانال تلگرام ریاضیات مهندس فضائلی
۱.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲
۴۴ بازدید
مشاهده کانال
علم و فناوری

کانال تلگرام ریاضیات مهندس فضائلی

مهندس علیرضافضائلی کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف @sanjeshریاضیات تجربیریاضی2 وحسابان وحساب رشته ریاضیریاضی انسانی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!