کانال تلگرام دهکده زبان
۸۹.۷K نفر
۱۲۸ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام دهکده زبان

@razaneenglishteacher1 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی (TEFL)فقط برای کلاسهای مکالمه حضوری و آنلاین وترجمه پاسخگو هستمبرای احوالپرسی پیام ندینشرایط تبلیغ@adddehkadeمراجعه به ابتدای کانالTelegram.me/english4people/1بالا