کانال تلگرام آشتیان تفرش فراهان چه خبر؟؟
۶K نفر
۶۸ بازدید
خبری

کانال تلگرام آشتیان تفرش فراهان چه خبر؟؟

مهم ترین اخبار سیاسی اجتماعی تفرش آشتیان فراهانتماس با مدیر کانال @mohammadreza2007مسئول خبری تفرش:جواد مومنی مسئول خبری فراهان: حميدرضا گازرانی@Hamidrezafrhniمسئول خبری آشتیان:الهه جمالی آشتیانی@jamali6470سامانه پیامکی کانال:20002222858585


بالا