کانال تلگرام آموزش محیط زیست کوردستان
۲۹۹ نفر
۱۱ بازدید
آموزشی

کانال تلگرام آموزش محیط زیست کوردستان

آموزش قدرتمندترین اسلحه ایست که می شود با آن دنیا را تغییر داد. زیبایی های طبیعت را به کودکانمان آموزش دهیم تا آنها را بشناسند و دوستشان بدارند؛ آنها دوست داشتنی هایشان را حفظ خواهند کرد@amirheshmati99 09183806225 ارتباط با مدیر کانال


بالا