کانال تلگرام اردبیل نیوز
۴۲۹ نفر
۴۹۵ بازدید
خبری

کانال تلگرام اردبیل نیوز

اولین کانال اختصاصی خبر استان اردبیل مرجع و آرشیو اخبار مستند استان اردبیل...www.ardabilnews.comسایت پشتیبان...@Ahad_behkesh ادمین جهتبالا