کانال تلگرام عش↯ق اب↻دی
۲.۱K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام عش↯ق اب↻دی

گفته بودم بـےتو مےگیرد دلم،یادت کہ هست؟بـےنگاهت برگ مےریزد دلم،یادت کہ هست؟برگ و بارے نیست دیگر، گفته بودم نازنین...لحظہ‌اے دور از تو مےمیرد دلم،یادت کہ هست؟‌*عــــــــــشـــــق ابـــــدے*‌مخصوص دلشکسته هاایدی مدیر:محمدسبزواری@WooIf_824بالا