کانال تلگرام این شعر نیست
۴۱۳ نفر
۱۴ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام این شعر نیست

@arezoonooriاین شعر نیستاین منمآنکس که پرسه زدیک عمر در هوای توبالا