کانال های تبادلی

@arezunouri
کانال تلگرام این شعر نیست
۴۱۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
۲۳ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام این شعر نیست

@arezoonooriاین شعر نیستاین منمآنکس که پرسه زدیک عمر در هوای تو

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!