کانال تلگرام اصلاحات ایران
۸.۷K نفر
۲۵ بازدید

کانال تلگرام اصلاحات ایران

#ما_همه_رسانه_خاتمی_هستیم @Toleshian مدیر کانال و تبادل@Khatamieslahat1388 مردمی کد شامد در وزارت ارشاد:1-1-296077-61-3-1شناسه ثبت رسمی کانال :http://t.me/itdmcbot?start=eslahateiran.بالا