کانال تلگرام استودیو تصویر اسماعیل التمیمی
۱۴.۳K نفر
۳۸ بازدید

کانال تلگرام استودیو تصویر اسماعیل التمیمی

اطلبو کل ماهو جدید من المصور اسماعیل التمیمیاجمل اغانی وتصاویر للفنانین الاهــواز جمیعا"@estodiotamimi@ali_albdr_tamimiللتبادل فقط قنوات 8kبالا