کانال تلگرام ESTALKHJANاسطلخ جان
۱.۱K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام ESTALKHJANاسطلخ جان

برای ارسال عکس(قدیم و جدید) و مطالب،نظر ، پیشنهاد،... خود به آی دی زیر مراجعه نمایید.@F1363_2_1آدرس_گیلان_رودبار_رحمت آباد و بلوکات_روستای اسطلخ جان(روستای نمونه کشوری_اسطلخ جان)Instagram.com/_u/estalkhjanبالا