کانال تلگرام استفتائات رهبر
۱۳۹ نفر
۴۱۳ بازدید
علما و روحانیون مذهبی

کانال تلگرام استفتائات رهبر

باارسال احکام برای دیگران درثواب نشرآن شریک باشیدپیامبر خدا(ص):خداوند به چیزی برتر از آگاهی دینی و فهم دین عبادت نشده است#تعرفه تبلیغt.me/joinchat/AAAAAEP3i5q9E85goBgejQاین کانال وابسته به هیچ سازمان،ارگان،نهاد و یا بیوت مراجع اعظام تقلید نمی باشدبالا