کانال تلگرام evil
۷۹.۶K نفر
۸۳ بازدید

کانال تلگرام evil

این علاقه شدیدَمو به تاریکی هیچوقت هضم نکردم !شاید قراره تو تاریکی جون بدیمو [عویل] جایی واسه این مردنه...تبلیغات پولی : @Tabligh_Evil رایگان نداریم Creator : @evilpkhاَلا بِذِكرِاللهِ تَطمَعِنَ القُلوببالا