کانال تلگرام ️ف҄آز س҄نگین️
۲۶۱ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام ️ف҄آز س҄نگین️

امروزو ميگذرونَم، بہ اُميد فَردآم ! ولے هَرچے ميگذرہ بيشتَر ميشہ دَردآم ! هہدرخواست شما و ویس سلامتی و متن های شما را پذیرا ایم@boy_hkبالا