کانال های تبادلی

@arshamclub
کانال تلگرام فیتنس و تندرستی آرشام
۹۱۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۹
۲۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام فیتنس و تندرستی آرشام

برنامه تمرینی,ماساژ,مشاوره ورزشی و استعداد یابی توسط کارشناس ارشدتربیت بدنی و مربی رسمی پرورش اندام و فیتنس 09371320٦٢٢@omidsportسایت ما www.arshamclub.ir

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!