کانال تلگرام فیتنس و تندرستی آرشام
۹۱۴ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام فیتنس و تندرستی آرشام

برنامه تمرینی,ماساژ,مشاوره ورزشی و استعداد یابی توسط کارشناس ارشدتربیت بدنی و مربی رسمی پرورش اندام و فیتنس 09371320٦٢٢@omidsportسایت ما www.arshamclub.irبالا