کانال تلگرام هم نفس..
۹۹۱ نفر
۳۸ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام هم نفس..

عکس نوشته های من. طنز. مذهبی .دموکراسی این نیست کهمرد از سیاست بگوید و کسی اعتراض نکنددموکراسی این است که : "زن از عشق ️بگوید"و کس چپ چپ نگاهش نکند....


بالا