کانال تلگرام مرکز مالی آریانا
۱.۳K نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام مرکز مالی آریانا

کانال مرکز مدیریت مالی آریانا؛ آموزش های مالی و سرمایه گذاری؛ دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد بین المللی CFAتماس: ۸۸۳۴۲۹۰۰ داخلی ۲۰۹http://aryanafinance.com


بالا