کانال تلگرام آزربایجانیم
۸.۲K نفر
۳۸ بازدید

کانال تلگرام آزربایجانیم

آزرب.....ایجانا ج...... ....انیم ق......ورب........ان I LOVE YOU AZERBAIJAN این کانال به دلایلی بفروش میرسد برای هماهنگی به ایدی زیر مراجعه شود....ترجیحا خریدار واقعی @ayda_ruzgar


بالا