کانال تلگرام با خدا
۲۴۴ نفر
۶۲ بازدید
مذهبی

کانال تلگرام با خدا

ان شاالله تک تک ثانیه هایتان پر از یاد خ ﷽ دا باشد ...از کانال خ ﷽ دا خارج نشوید تو طلبیده شدی اومدی پس به راحتی نرو ...بالا