کانال تلگرام * بازار تربت *
۵.۷K نفر
۸۳ بازدید
کسب و کار

کانال تلگرام * بازار تربت *

کانال "بازار تربت" مرجع نیازمندیهای رایگان مسئولیت آگهی باآگهی دهنده است آگهی تبلیغاتی اندکی هزینه داردخانم ها شماره از محارم بدهندخریدها را حضوری انجام دهیدآگهی را بفرستید به:@torbatgardbotثبت شامد:http://t.me/itdmcbot?start=bazaretorبالا