کانال تلگرام Bimeh markazi
۱۹.۷K نفر
۵۵ بازدید

کانال تلگرام Bimeh markazi

کانال رسمی اخبار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایراناداره کل روابط عمومی و امور بین الملل پرتال رسمی سازمان: www.centinsur.irارتباط با ادمین: @bimehmarkaziadminکد شامد: 1-2-3114-61-4-1http://t.me/itdmcbot?start=bimehmarkaziiبالا