کانال تلگرام Biotechnology
۷.۸K نفر
۴۱ بازدید

کانال تلگرام Biotechnology

بیوتکنولوژی دانشگاه تهران️ آیدی ادمین ( ارشد بیوتکنولوژی میکروبی) :@saeedBiotechهمکاری با مابالا