کانال تلگرام Ava_official
۱.۳K نفر
۲۴ بازدید

کانال تلگرام Ava_official

خوانندگانی که مایل هستند ، ترانه های. آنها در کانال به اشتراک گذاشته شود با ایدی زیر ارتباط برقرار کنند ، وکسانی ترانه درخواستی دارنند ، اسم ترانه و خواننده را به ایدی زیرارسال نمایند⭕️⭕️⭕️️⭕️⭕️️️️️️️ایدی درخواست ها @ESHGH_DOOSTبالا