کانال تلگرام بوستان شر
۸۳۰ نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام بوستان شر

شامل زیبا و عاشقانه ترین شعرها و تصاویر کانال بوستان ش ر https://t.me/joinchat/AAAAADvjpgCI5nBZNObQVAارتباط با اددمین : (رضایی) @shrewd14 و دوستانی که ریپوت هستند با @MRezaeibotبالا