کانال تلگرام ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﺭاﻥ
۱.۹K نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﺭاﻥ

ﺷﻜﻮﻫﻲ - 09192187544ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﻋﻤﺪﻩ و ﺗﻜﻲساعت کاری روزهای عادی 10 الی 13:30- عصر16:30 الی 22.. جمعه فقط نوبت عصرﭘﻴﺎﻡ ﻣﺘﻨﻲ به ادمین@maryshariatادرس: گلشهر.. کوکب غربی.. جنب فروشگاه رفاه - پاساژ ارغوان.. طبقه همکفبالا