کانال تلگرام دنیای هنرمندان
۴۸.۱K نفر
۱۰۱ بازدید
هنرمندان

کانال تلگرام دنیای هنرمندان

تعرفه تبلیغات۵ کا بازدید ۱۵۰۰۰ تومان10 کا بازدید ۳۰۰۰۰تومانطرح شبانه 24 تا ۱۰ صبح پست اخر ۵۰ هزار تومان@Ms_majidبالا