کانال های تبادلی

@marketingmanagement
کانال تلگرام مدیریت بازاریابی دانشکده مدیریت
۶۲۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۴
۲۵ بازدید
مشاهده کانال
کسب و کار

کانال تلگرام مدیریت بازاریابی دانشکده مدیریت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانwww.marketingmanagement.irتلفن های دبیرخانه کنفرانس:88229901-88357506

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!