کانال های تبادلی

@chaluos
کانال تلگرام چالوس
۱۷.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۶
۹۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام چالوس

ارسال تصاویر،اخبار،چالوس ومنطقه@chaluossپیشنهادات‌ @navayebinavaاخبار و سوژه های چالوس و منطقه و مشکلات روستاتون را ارسال کنید @chaluossتبلیغات @chaluos_Proselyteلینک شامدhttp://t.me/itdmcbot?start=chaluos

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!