کانال تلگرام قضاوت با شما
۷.۳K نفر
۷۰ بازدید

کانال تلگرام قضاوت با شما

اقتصاد ضعیف و فقر فقط و فقط دو دلیل دارد یا حاکمان احمقند ، یا احمق ها حاکمندچرچیلارتباط با ما@sanaz245کانال شناسنامه دار بود در پی انتقادهای کانال دولت شناسنامه یمان را باطل کردلینک ربات ارشاد : http://t.me/itdmcbot?start=chapi_rasti


بالا