کانال تلگرام دکترای ۹۲
۳۵۲ نفر
۱۶ بازدید

کانال تلگرام دکترای ۹۲

کانال اطلاع رسانی اخبار و مسائل روز درسی،فرهنگی و دانشگاهی دانشجویان رشته ی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران،دوره ۵۸


بالا