کانال های تبادلی

@mgconceptsreadings
کانال تلگرام Mg Concepts Readings ©
۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۳۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Mg Concepts Readings ©

Contents will be shared in Perisan & English Languages about Futures Studies,Science and Technology,Concept Design & Science Fiction.اشتراک محتوا به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه های آینده پژوهی،علم و تکنولوژی، طراحی کانسپت و علمی تخیلی.By: @mgconcepts

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!