کانال های تبادلی

@chibota
کانال تلگرام چی بخوریم تا
۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام چی بخوریم تا

آشپزی،تغذیه ،زندگی سالم ، مشاوره و دانستنیخداوندا من اگر بد کنم تو را بنده های خوب بسیار است اما تو اگر مداوا نکنی من را خدایی دیگر کجاستاکنون که با عنایت و الطاف بیکران الهی اینجا جمع شدیم برای سلامتی مونجهت ارتباط با ما@ko1370و@chibota1

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!