کانال تلگرام مور و ادبیات لکی
۱.۶K نفر
۶۷۷ بازدید
ادبیات

کانال تلگرام مور و ادبیات لکی

کانال مور و ادبیات لکی کانالی متفاوت بر اساس اندیشه احیای فرهنگ به تاراج رفته قوم لک در میان مردم ایران زمین است ،به ما بپیوندید در این بزم باستانی@ahadzalpourبالا