کانال تلگرام کلینیک تغذیه دکتر کابلی
۲۲.۶K نفر
۱۰۵ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام کلینیک تغذیه دکتر کابلی

نیره اسماعیل کابلیدانشجوی دکترای علوم تغذیه دانشگاه تهران مطب: تهران. ستارخان . فلکه اول صادقیه. Tel: 021 44246920ساعات تماس جهت تعیین نوبت : شنبه تا چهارشنبهساعت ۱۴ تا ۲۰ رژیم غیر حضوری : www.drkaboli.irهماهنگی تبلیغات:بالا