کانال تلگرام کافه انسان گرایی (Cafe Humanism)
۱۶.۱K نفر
۸۲ بازدید

کانال تلگرام کافه انسان گرایی (Cafe Humanism)

️ به امید یک جامعه آزاد با احترام به حقوق شهروندان با هر عقیده و تفکری کانال دکتر نیری فیزیکدان :️ @dr_nayeriبالا