کانال تلگرام college2b
۶.۵K نفر
۳۴ بازدید

کانال تلگرام college2b

آموزش تخصصی انگلیسی و فرانسه زیر نظر کالج توبی. با دوشعبه در تهران و یک شعبه در مونترال کانادامدیر کانال:@masoud9891mciتبادل و تبلیغات: @masoud9891mciترجمه متون تخصصی :@niktahmtبالا