کانال های تبادلی

@newborn
کانال تلگرام Neonatal Intensive Care
۱۱.۲K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۲۵ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Neonatal Intensive Care

کانال مراقبتهای ویژه نوزادان@newbornارتباط با ادمین:@vafaeealiبرخی از منابع این کانال:- Nelson (textbook of pediatric 2016)- Assisted Ventilation of Neonate 2017- Cloherty and Stark's 2017- Manual of Neonatal Respiratory Care 2017

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!