کانال تلگرام دانش استراتژیک ومدیریت راهبردی
۲۳۶ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام دانش استراتژیک ومدیریت راهبردی

فنون مدیریت هدفمندوهوشمنداستراتژی وراهبری گروه ومنابع انسانیدانش استراتژیک = ابزار موفقیتخط مشی وسیاستگذاریارتباط با مدیر @P_Ghasemii


بالا