کانال تلگرام درنگ
۱.۱K نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام درنگ

کانال درنگمجموعه ای منظم از بی نظمی هاتلفیقی از هنر ، عرفان ، اندیشهبرای انتقاد و پیشنهاد به ID زیر پیام دهید. Admin: ***Bot: @derang_ch_botکانالی بدون هیچ گونه تبلیغات و تبادلات((اندکی درنگ کنید))


بالا