کانال تلگرام Dez.Pnu.English
۲۸۶ نفر
۱۳ بازدید
زبانهای خارجی

کانال تلگرام Dez.Pnu.English

کانال رسمی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور دزفولارتباط با ادمین: @Englishskillss@Sadeq_Hamdanyکانال نمونه سوالات رشته زبان http://t.me/dezexamen


بالا