کانال های تبادلی

@psymez
کانال تلگرام Psychedelia Music E-Zine
۱۴.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
۳۷ بازدید
مشاهده کانال
موسیقی

کانال تلگرام Psychedelia Music E-Zine

مجله اینترنتی موسیقی سایکدلیا، منتشر شده از سال ۱۳۸۳ www.yazdankm.wordpress.comPsychedelia art and music typically try to recreate or reflect the experience of altered consciousness.  تبلیغ، تبادل، پیشنهاد و انتقاد: @yazdankm

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!