کانال های تبادلی

@reebirth
کانال تلگرام تولد دوباره
۱.۴K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۳
۸۴ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام تولد دوباره

شاید قرار است دوباره آغاز شویوقتی میخواهی از خودت آدم دیگری بسازی، اول باید احساس ویرانی کنی حس تنهایی ِ عمیق و درک نشدن! این هزینه ایست که برای ساختن زندگیت پرداخت میکنی و پس از آن خیز برمیدارییادت باشد این بار احساس تنهایی ات را جدّی بگیری!

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!